bereikbaar ma-vrij 9-17 uur: 085 785 11 00

TARIEVEN

AB Legal hanteert concurrerende tarieven die een stuk lager liggen dan van een advocaat. U kunt kiezen voor een uurtarief of een vast tarief per dienst. Procederen op basis van no cure no pay is bespreekbaar. Om een indruk te krijgen van de kosten volgt hier een kort overzicht.

 

Alle tarieven zijn exclusief 21% btw, reiskosten, bijkomende kosten en verschotten.

Uurtarief

Regulier uurtarief, zakelijk 120,--

Regulier uurtarief, particulier 90,--

Het eerste kennismakingsgesprek/intake (max 30 min) kost u niets

Tarieven per dienst

Tarieven: particulier/zakelijk

Advies – v.a. 120/150 euro

Na kennismaking en een korte uiteenzetting van uw casus leg ik de afspraken vast in een offerte. Na ondertekening van de offerte voor akkoord ga ik voor u aan de slag. U overlegt alle relevante documenten en  ik spreek de zaak zo nodig nogmaals gedetailleerd (telefonisch) met u door. Eventueel stel ik u via de e-mail of telefonisch nog wat nadere vragen. Vervolgens stel ik een advies op waarin ik uw zaak analyseer, inschat wat uw positie is, welke stappen er genomen moeten worden en hoe ik de haalbaarheid inschat.

Behandeling klacht en/of geschil in minnelijke fase - v.a. 200/280 euro

Na advies over uw zaak kan ik voor u de vervolgstap nemen. Dit kan zijn het sturen van een brief, klacht, ingebrekestelling, aanmaning of  aansprakelijkstelling aan de wederpartij.

Verdere behandeling klacht en/of geschil in minnelijke fase - v.a. 300/400 euro

Na het versturen van de eerste brief aan de wederpartij zal deze waarschijnlijk reageren. Ik adviseer u over de standpunten die de wederpartij inneemt en in hoeverre deze kansrijk zijn en van invloed heeft op uw slagingskansen. Ik verzorg de beantwoording van deze brief, de onderhandelingen en zal de verdere correspondentie met de wederpartij voeren.

Komt u met de wederpartij tot overeenstemming of een schikking, kunnen de afspraken worden vastgelegd in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst, huurovereenkomst of notariële akte. Deze werkzaamheden vallen hier niet onder en worden apart in rekening gebracht (zie onder 'opstellen juridische documenten, contracten'). Notariële akten stel ik niet op, daarvoor verwijs ik u graag naar een notaris.

Opstellen juridische documenten, contracten - v.a. 120/160 euro

Voor het opstellen van juridische documenten zoals contracten, algemene voorwaarden, verklaringen enz.  geldt een starttarief van 120/160 euro voor 2 pagina’s. Voor elke volgende pagina wordt 60 euro in rekening gebracht. Voor een pagina wordt uitgegaan van gemiddeld 30 regels en 360 woorden per pagina.

Check/advies juridische documenten - v.a. 100/125 euro

Voor het beoordelen van juridische documenten geldt een starttarief van 100/125 euro voor 2 pagina’s. Voor elke volgende pagina wordt 50 euro in rekening gebracht. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de tekst met u doorgenomen en de prijs vastgesteld. De lay-out en de inhoud van de tekst zijn hierbij bepalend.

Procederen - v.a. 600/800 euro

Alle werkzaamheden met betrekking tot het voorleggen van uw zaak aan een externe advies- of rechtsprekende instantie (kantonrechter, geschillencommissie, arbitragecommissie). Kosten voor procederen is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak, soort procedure, zittingslocatie en of het voortraject van uw zaak bekend is bij AB Legal.

Werd uw zaak tot nog toe behandeld door een rechtsbijstandsverzekeraar? Zodra in uw zaak moet worden geprocedeerd, heeft u recht op vrije keuze van juridische bijstand. Vraag bij uw rechtsbijstandsverzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Opvragen documenten - v.a. 25 euro per document plus reguliere leges

In elk dossier dient u zelf zorg te dragen voor de aanlevering van de relevante documenten. Dat kan betekenen dat u documenten moet opvragen bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster. Wilt u dat ik die documenten opvraag, kan dat. Hiervoor worden naast de kosten die de betreffende dienst rekent voor het betreffende document (leges), aanvullend 25 euro vergoeding gevraagd.