bereikbaar ma-vrij 9-17 uur: 085 785 11 00

Rechtsgebieden

.CONSUMENTEN

Consumentenrecht regelt de rechten en plichten tussen consument en wederpartij bij het sluiten van een overeenkomst. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de consumentenkoop, de koop van onroerende zaken door consumenten.

Het consumentenrecht omvat verder die wetten en regels die een extra bescherming bieden aan de particuliere consument tegen de (professionele) wederpartij. Ondernemers die aankopen doen, kunnen geen beroep doen op het consumentenrecht. 

Als u als ondernemer zaken doet met particulieren, is het dus belangrijk op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die voortvloeien uit het consumentenrecht. 

Thema’s waarbij AB Legal u zoal van dienst kan zijn:

 • Consumentenkoop en uw recht krijgen bij miskopen en wanprestatie
 • Klachten over producten en diensten
 • Internetaankopen, aankopen aan de deur
 • Doorlopende abonnementen
 • Garantie
 • Kleine lettertjes; onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden

 


.

CONTRACTEN

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met overeenkomsten. Vaak worden overeenkomsten niet vastgelegd, maar mondeling overeengekomen. En dat kan vaak ook prima. Lastiger wordt het naar mate de overeenkomst ingewikkelder en omvangrijker wordt. Staan er grote belangen op het spel, dan loopt u een flink risico als een overeenkomst opeens toch niet wordt nagekomen en er een conflict ontstaat omdat voor partijen niet duidelijk is wat nu precies is overeengekomen. 

Laat uw overeenkomsten vastleggen op papier en schakel hiervoor de deskundigheid in van AB Legal.

Thema’s op het gebied van contracten waarmee AB Legal u van dienst kan zijn:

 • opstellen en beoordelen contracten
 • opstellen en beoordelen algemene voorwaarden
 • advies, bemiddeling en procederen in geval van wanprestatie, niet nakomen en aansprakelijkheid
 • opstellen aanmaning, aansprakelijkstelling en ingebrekestelling en verweren hierop
 • overige verbintenisrechtelijke onderwerpen zoals aanbod, aanvaarding, opschortingsrecht, retentierecht, schuldeisersverzuim, overmacht, aansprakelijkheid, schadevergoeding, terugwerkende kracht, dwaling
 • koop, ruil, schenking, huur, opdracht, bemiddeling, agentuur, bewaarneming, aanneming van werk, vaststelling

 

.

HUUR

Het huurrecht regelt de rechten en plichten voor zowel huurder als verhuurder, zowel voor woonruimte als voor bedrijfs- of winkelruimte.

Thema’s waarbij AB Legal u zoal van dienst kan zijn:

 • Huurovereenkomst woonruimte
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Huurovereenkomst winkelruimte
 • Gebreken, achterstallig onderhoud, renovatie, gebrekenprocedure
 • Onderverhuur, medehuur, voortzetting huur door medehuurder na overlijden huurder
 • Beeindiging, opzegging, ontruiming
 • Bezwaar tegen voorstel huurverhoging

 

.

BOUWRECHT

Onder bouwrecht wordt een veelheid aan regels en voorschriften verstaan waarmee u te maken krijgt als u gaat (ver)bouwen.

Thema’s waarbij AB Legal u zoal van dienst kan zijn:

 • (Omgevings)vergunning
 • Overeenkomst aanneming van werk, aannemers, onderaannemers
 • Waarschuwingsplicht, meerwerk, gebreken
 • Oplevering
 • Aansprakelijk stellen aannemer, voeren van verweer tegen aansprakelijkstelling door opdrachtgever
 • Koop/aanneemovereenkomst; overeenkomst bouw woning particulieren
 • Garantie en waarborg regelingen, Woningborg, SWK

  

VASTGOED

Onder de rubriek vastgoed wordt begrepen alle regels en bepalingen met betrekking tot het onroerend goed en het perceel waarop het pand staat.

De thema’s in deze rubriek waarmee AB Legal u zoal van dienst kan zijn:

 • Aan- en verkoop woning,
 • (NVM) koopovereenkomst, ouderdomsclausule
 • Dienstverlening makelaar
 • Verborgen gebreken, non conformiteit
 • Mededelingsplicht, onderzoeksplicht
 • Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden, recht van overpad, noodweg
 • Burenrecht
 • Erfscheiding, overbouw
 • Overhangend groen
 • Mandeligheid
 • Appartementsrechten, VvE

 

 

.

ONDERNEMING

Onder de rubriek onderneming vallen de rechtsgebieden en onderwerpen waarmee ondernemers te maken kunnen hebben en ziet met name op het rechtspersonenrecht en aanverwante wetgeving.

Thema’s waarbij AB Legal u zoal van dienst kan zijn:

 • advies over de verschillen tussen en de (on)mogelijkheden van rechtspersonen gericht op kleinere ondernemingen, zelfstandigen en  not for profit (Vof, Vereniging, Stichting, personenvennootschappen) en eenmanszaken, zzp’ers, freelancers
 • Handelsregister, handelsnaamwet
 • Statuten, aansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid
 • Conflicten binnen besturen
 • Samenwerking
 • Webwinkel
 • Privacy en Intellectuele eigendom

AB LEGAL

KvK Arnhem 64316734

 

Contact

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

 

 

 

LOCATIE

SOCIAL MEDIA