bereikbaar ma-vrij 9-17 uur: 085 785 11 00

Dienstverlening

 

IK HEB EEN VRAAG

Een juridische vraag of probleem voorleggen voor advies? Dat kan! AB Legal kan u adviseren op tal van rechtsgebieden, onder andere:

 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht, overeenkomstenrecht, verbintenissenrecht
 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Vastgoedrecht
 • Ondernemingsrecht

 

.

IK HEB EEN KLACHT

Niet tevreden over een product of dienst? Uiteraard legt u dan uw klacht neer bij de leverancier, opdrachtnemer of winkelier. Komt u er onderling niet uit? Dan is het verstandig uw klacht duidelijk op schrift te stellen en aan de wederpartij te sturen. Vergeet daarbij niet een termijn te stellen voor herstel of vervanging. Reageert de wederpartij hier niet op? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in.

AB Legal kan u adviseren en helpen met betrekking tot klachten op het gebied van:

 • Niet geleverde of ondeugdelijke producten
 • Wanprestatie, toerekenbare tekortkoming
 • Verborgen gebreken
 • Ontbrekende of slechte service en dienstverlening
 • In gebreke stellen, onderhandelen, bemiddelen en procederen

IK HEB EEN GESCHIL

Wanneer pogingen om er onderling uit te komen tot niets hebben geleid en partijen tegenover elkaar blijven staan, is er sprake van een geschil. Het is dan belangrijk snel juridische hulp in te roepen voordat het geschil escaleert. Mijn ervaring is dat door tijdige tussenkomst het vaak toch nog mogelijk is om onderling tot een oplossing te komen, zonder dure juridische procedure.

Wanneer u zich meldt bij AB Legal met een geschil, bekijk ik eerst uw juridische positie en of de wederpartij al in gebreke is gesteld, zo niet, doe ik dat alsnog. Daarna voer ik voor u onderhandelingen met de wederpartij. Is een juridische procedure onafwendbaar? Dan voer ik deze namens u bij de kantonrechter, geschillencommissie, of arbitragecommissie. Valt de procedure buiten mijn competentie (o.a. in geval het financieel belang hoger is dan 25.000 euro) dan kan ik een beroep doen op mijn netwerk van advocaten die uw zaak verder kunnen behandelen.

 

 

.

IK BEN OP ZOEK

Zoekt u een ervaren jurist om uw juridische team tijdelijk aan te vullen in geval van drukte of bij ziekte? Al dan niet zelfstandig of in een team? Bent u een kleinere ondernemer die geen jurist in dienst kan of wil nemen maar wel behoefte heeft aan een vaste juridisch adviseur voor een enkele dag per week of maand? Neem contact op met AB Legal en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

AB Legal is onder meer inzetbaar  als:

 • bedrijfsjurist
 • secretaris of lid bezwaarschriftencommissie
 • juridisch adviseur zowel zakelijk als binnen de overheid
 • flexibele schil rechtsbijstand

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van AB Legal? Neem vandaag nog contact op of stel direct uw vraag.