VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties waarmee de VAR dan toch echt tot de verleden tijd gaat behoren.

Per 1 mei 2016 zal de nieuwe wet inwerking treden en vervalt de VAR. In plaats daarvan zal een door de belastingdienst goedgekeurd contract komen.

Hoe is het nu geregeld?

Zzp’ers en freelancers kunnen bij de belastingdienst elk jaar een VAR aanvragen. Aan de hand van een vragenlijst wordt bepaald voor welke van de vier VAR’s de zzp’ er in aanmerking komt: VAR-loon, VAR-row, VAR-wuo of VAR-dga. Bij een VAR-loon en VAR-row moet de opdrachtgever zelf vaststellen of er nu wel of geen (fictieve) dienstbetrekking is met de opdrachtnemer, met een VAR-wuo en VAR-dga kan er worden uitgegaan dat er geen (fictieve) dienstbetrekking zal zijn.
De vraag of er nu wel of geen (fictieve) dienstbetrekking is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is belangrijk voor de vraag of er nu wel of niet loonheffingen moeten worden ingehouden op de vergoeding die de zzp’er ontvangt voor zijn werkzaamheden: indien er wel een (fictieve) dienstbetrekking is zal de opdrachtgever loonheffingen moeten inhouden. Is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, dan hoeft dat niet. Stelt de belastingdienst achteraf vast dat er toch loonheffing ingehouden had moeten worden, dan is hiervoor alleen de opdrachtnemer, dus de zzp ‘er, aansprakelijk.

Wat gaat er veranderen?

De VAR verdwijnt. In plaats daarvan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer een door de belastingdienst goedgekeurd contract aangaan waarin hun arbeidsverhouding wordt vastgelegd. Op de site van de belastingdienst staan hiervan al enkele voorbeelden. Een andere belangrijke wijziging is dat in geval achteraf toch geconstateerd wordt dat er sprake is van een fictief dienstverband en er dus ten onrechte geen loonheffing is ingehouden dan zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk.

Wat zijn de gevolgen voor de zzp’er?

Contracteren van een niet particuliere opdrachtgever lijkt dus niet meer te kunnen gaan via een enkele opdrachtbevestiging of ondertekenen van de offerte. Er zal een –door de belastingdienst goedgekeurd- contract gebruikt moeten worden. Voor zzp’ers die met eigen contracten willen werken betekent dit dat zij dat contract tijdig door de belastingdienst moeten laten controleren.
Door de mede verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de gevolgen van eventueel onterechte niet ingehouden loonheffing zie je de situatie ontstaan dat opdrachtgevers niet meer genegen zijn om zzp’ers te contracteren voor opdrachten. In mijn praktijk heb ik de eerste brieven met deze mededeling van arbeidsbemiddelings- en detacheringsbureaus al voorbij zien komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top