Privacyverklaring AB LEGAL

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt AB Legal persoonsgegevens. AB Legal maakt zich daarbij sterk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die AB Legal kan verwerken zijn:

 • NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer;
 • aanvullende gegevens zoals geslacht, nationaliteit, huwelijkse staat, geboortedatum, kopie identiteitsbewijs;
 • bankgegevens, zoals rekeningnummer, IBAN;
 • IP adres, adres provider, nationaliteit IP adres, apparaat waarmee u de website bezoekt, de pagina’s van de website van AB Legal die u bezoekt;
 • alle overige persoonsgegevens die u zelf aan AB Legal verstrekt bijvoorbeeld bij de uitvoering van een opdracht of via de website door het invullen van een formulier;
 • alle overige persoongegevens die AB Legal verkrijgt uit openbare bronnen, documenten en andere partijen.

 

Doel

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doelen:

 • Uitbrengen offerte, aangaan overeenkomst, uitvoering werkzaamheden. Voor het vaststellen van de identiteit van de opdrachtgever, het onderhouden van contact, het opstellen van documenten en het voeren van een juridische procedure zijn persoonsgegevens zoals NAW en contactgegevens onontbeerlijk.
 • Nakomen wettelijke verplichtingen. Er worden persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identicifatieplicht, controle gegevens, administratieve verplichtingen en bewaartermijnen.
 • Promotie, marketing, tevredenheidsonderzoek. Met de NAW en e-mailgegevens kunt u door middel van nieuwsbrieven, reclamedrukwerk, brief of e-mail geinformeerd worden over de dienstverlening van AB Legal en op de hoogte worden gehouden van interessante ontwikkelingen. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u zich schriftelijk afmelden door een replay te geven op de nieuwsbrief of door op de link ‘afmelden’’ te klikken. Na afloop van een opdracht kan u worden gevraagd een klanttevredenheidsenquete in te vullen. Om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, wordt het klik- en surfgedrag van websitebezoekers gevolgd en geanalyseerd, zoals het IP-adres, de bezochte webpagina’s, de internetbrowser die gebruikt wordt, de duur van het bezoek, onder andere met behulp van cookies, Google Analytics en Google Ads
 • Administratie en facturatie. Voor het versturen van facturen en incasso’s zijn de NAW gegevens noodzakelijk.
 • Sollicitaties. Van sollicitanten wordt de brief met cv of andere persoonsgegevens die door de sollicitant zijn toegestuurd of medegedeeld, gedurende 1 maand bewaard. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant zullen de gegevens langer in portefeuille worden gehouden. In alle gevallen maximaal gedurende 1 jaar.

 

Rechtsgrond

Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De verwerkingen die bij AB Legal vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Derden

Uw persoonsgegevens worden alleen met een derde gedeeld in geval:

 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht;
 • u toestemming hebt gegeven;
 • dit noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen;
 • dit nuttig is voor de bescherming van belangen van uzelf en/of van AB Legal

 

Derden aan wie AB Legal uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Met een derde die uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van AB Legal, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten ten behoeve van de borging van de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Bewaartermijn

AB Legal bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of verplichtingen vanuit de belangenverenigingen waarbij AB Legal is aangesloten.

 

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Inzage, correctie, klachtrecht

U heeft het recht om AB Legal te verzoeken om de persoonsgegevens in te zien die AB Legal van u heeft verwerkt. Ook heeft u het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen wanneer deze niet juist zijn of de verwerking niet (meer) gerechtvaardigd is. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten overdragen of u kunt een eerder gegeven toestemming voor een gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen een verwerking. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw verzoek, bezwaar of klacht dient u schriftelijk in, per e-mail of brief, voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Op uw verzoek wordt binnen de wettelijke reactietermijn gereageerd. Het kan zijn dat uw verzoek niet kan worden gehonoreerd, bijvoorbeeld omdat dit in strijd zou zijn met een wettelijke bewaarplicht. In dat geval ontvangt u een schriftelijke motivatie.

 

Contact

Voor vragen of klachten kunt u schriftelijk contact opnemen:

privacy@ablegaladvies.nl

of AB Legal, tav Privacybeheerder, Beelaertslaan 40, 6861 AW  Oosterbeek

 

Aanpassen privacyverklaring

AB Legal behoud zich het recht voor deze privacyverklaring te kunnen aanpassen. Een aangepaste versie wordt zo spoedig mogelijk op de site geplaatst.

 

Cookie verklaring AB LEGAL

Op de website van AB Legal kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken en gebruiken.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Het verwijderen of weigeren van cookies kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website.

Google Analytics

AB Legal kan via haar website gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics plaatst cookies die het gebruik van de website meten, zoals het aantal bezoekers en het klik- en surfgedrag van de bezoekers. AB Legal gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezoeken, uit welke regio de bezoekers komen en hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie dient om de website en de dienstverlening te kunnen verbeteren en aan te passen aan de wensen en behoeften van bezoekers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en u andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Youtube, Facebook, Twitter, Google Fonts

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, fonts, knoppen etc.) van andere websites. Ingesloten inhoud gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Daarop heeft AB Legal geen invloed. Leest u de privacyverklaring van de betreffende website om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

WordPress, Wordfence, Google recaptcha, CForm Builder

Voor de opbouw van de website wordt gebruikt gemaakt van WordPress, Thema Site Origin North. Voor zover bekend plaatst WordPress of het thema geen cookies bij bezoekers van de website. Voor het gebruik van de antwoordbuttons en reactieformulieren op de website, wordt gebruik gemaakt van spamfilters en spamdetectieservices van derden.

Aanpassen cookieverklaring

AB Legal behoud zich het recht voor deze cookieverklaring te kunnen aanpassen. Een aangepaste versie wordt zo spoedig mogelijk op de site geplaatst.

 

 

Scroll to top