Hof vernietigt relatiebeding

Hof vernietigt relatiebeding

(Gerechtshof Den Haag, 10-05-2016)

In veel arbeidsovereenkomsten komen ze voor: concurrentie- of relatiebedingen, bepalingen waarin de werknemer wordt verboden gedurende een aantal jaren na einde van de arbeidsovereenkomst bepaalde werkzaamheden te verrichten of met bepaalde partijen zaken te doen. Een concurrentiebeding of relatiebeding mag echter het werken voor de werknemer in de toekomst niet onmogelijk maken. In dit arrest oordeelde het Hof dat het relatiebeding niet (geheel) in stand kon blijven.

Een bedrijfsjurist die tot 2015 in dienst was bij een grote werkgever met 18 vestigingen en 750 medewerkers, liep na het einde van zijn dienstverband aan tegen de beperkingen van het relatiebeding uit zijn arbeidsovereenkomst: gedurende 3 jaar na einde van zijn dienstverband was het hem verboden in dienst te treden bij de relaties van de werkgever. Door de omvang van de werkgever bleken dit wel 10.000 relaties te zijn. Door de omvang van het relatiebestand van de werkgever had de werknemer grote moeite een nieuwe baan te vinden en stapte naar de rechter. De Kantonrechter verwierp zijn eis tot vernietiging van het relatiebeding, maar beperkte wel de duur ervan tot 2 jaar. Dit vond de werknemer niet voldoende en hij ging in hoger beroep.
Bij het Hof stelde werknemer opnieuw dat het onredelijk was dat zijn werkgever hem aan het relatiebeding hield gezien de omvang van het relatiebestand van werkgever. Ook voerde de werknemer aan dat hij slechts voor 20 van deze relaties werkzaamheden had verricht. Bovendien weigerde de werkgever om een lijst van relaties aan te leveren, waardoor de werknemer in onzekerheid verkeerde of hij bij een sollicitatie zijn relatiebeding zou schenden.
Het Hof oordeelt als volgt: het relatiebeding belemmert werknemer in zijn zoektocht naar een nieuwe baan. Op zich valt dat te verwachten bij een relatie of concurrentiebeding, maar dat is op zich niet onredelijk. Wat het wel onredelijk maakt is het feit dat het relatiebeding ook geldt ten aanzien van de relaties met clienten van werkgever door derden, die in relatie staan tot de werknemer (bijvoorbeeld toekomstige collega’s van werknemer die een relatie hebben met een van de 10.000 clienten van werkgever) en het feit dat de werkgever niet bereid is een lijst van clienten te overhandigen. Op basis van die feiten vernietigt het Hof het relatiebeding voor zover het betrekking heeft tot de relaties anders dan de relaties waarmee werknemer rechtstreeks heeft gewerkt. Het relatiebeding geldt dus alleen ten aanzien van de 20 relaties waarvoor de werknemer werkzaamheden heeft verricht. Ten aanzien van de overige 9980 relaties geldt geen relatiebeding en is de werknemer vrij zaken te doen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top