Verruiming mogelijkheden tijdelijke huur woonruimte

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Doorstroming huurmarkt’. In dit wetsvoorstel wordt onder andere tijdelijke huur voor woonruimte verruimd. Als straks de Eerste Kamer akkoord gaat en de wet definitief wordt, zal de tijdelijke huurovereenkomst mogelijk een opmars gaan maken.

De overheid wil de doorstroming in de huizenmarkt bevorderen. Enerzijds om huurders die blijven zitten in hun -te goedkope of te grote- woning te verplichten te verhuizen en eigenaren van woningen te prikkelen hun pand te gaan verhuren. Om dit te bereiken beoogt dit wetsvoorstel een aantal wetswijzigingen door te voeren onder andere ten aanzien van tijdelijke huur.

Hoe is het nu geregeld?

Los van de tijdelijke huurovereenkomsten die naar hun aard tijdelijk zijn (zoals huur van vakantiewoningen) zijn de andere mogelijkheden om tijdelijk te verhuren:
– een tijdelijk huurcontract op basis van de leegstandswet (voor tijdelijke verhuur van een te koop staande of te slopen woning tot moment van koop of sloop) en
– een tijdelijk huurcontract met een diplomatenclausule (voor eenmalige tijdelijke verhuur van een woning die de eigenaar of oorspronkelijke huurder voor een bepaalde tijd niet nodig heeft, bijvoorbeeld door tijdelijk verblijf in het buitenland).

Verder kunnen huurcontracten –ook die voor onbepaalde tijd- worden opgezegd: als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt of als de eigenaar de woning nodig heeft en er sprake is van dringend eigen gebruik. Onder dringend ‘eigen’ gebruik wordt ook bedoeld: renovatie en gebruik door speciale doelgroepen: studenten, gehandicapten en ouderen, mits de woning daar op grond van de huurovereenkomst ook voor was bestemd.

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste wijzigingen in de tijdelijke verhuur is ten eerste de uitbreiding van de speciale doelgroepen waarvoor een woning bestemd kan zijn: naast de al bestaande groepen studenten, ouderen en gehandicapten komen daar nu bij: grote gezinnen, promovendi en jonge starters. Net als bij de al bestaande doelgroepen kan de eigenaar/verhuurder ook bij deze nieuwe doelgroepen de huur opzeggen als de huurder niet (meer) behoort tot de doelgroep, mits de doelgroep in de huurovereenkomst is opgenomen uiteraard.

Ten tweede wordt het mogelijk om de tijdelijke huurcontracten met een diplomatenclausule niet slechts een keer (zoals nu het geval is) maar meermalen achter elkaar af te sluiten, waardoor opeenvolgende tussenhuurders mogelijk wordt.

De derde en voor mij de meest in het oog springende wijziging is de introductie van de tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar die van rechtswege eindigt. Vooral dat laatste is zeer opmerkelijk. Het staat volledig haaks op de huidige regelgeving waarin is bepaald dat elk beding in de huurovereenkomst dat bepaalt dat de huur zonder opzegging eindigt, nietig is. Die zienswijze wordt met deze nieuwe loot aan de tijdelijke huurovereenkomstenboom verlaten.

Huurt u of verhuurt u en heeft u vragen over uw (tijdelijke) huurovereenkomst? Neem contact met mij op. Ik ben u graag van dienst.

 

mr. Agnes Balhuizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top