Heldere aanpak in 3 stappen

Elk juridisch probleem is anders, maar elke benadering in principe gelijk: vakkundig en doeltreffend. Daarom hanteert AB Legal in principe dezelfde aanpak: eerst analyse van het probleem, in kaart brengen van de (on)mogelijkheden en benaderen van de wederpartij. Leidt dat niet tot een oplossing dan vindt u in AB Legal uw kundige pleitbezorger bij de kantonrechter, bestuursrechter of geschillencommissie. Voor elke stap wordt een vaste prijs gehanteerd. Van te voren heeft u dus duidelijkheid welke kosten de dienstverlening met zich meebrengt. Wel zo handig.
ADVIES

ADVIES

Stap 1 - U legt uw vraag of probleem voor, via e-mail of telefonisch en u levert de relevante documenten aan. AB Legal beoordeelt het dossier en geeft binnen de met u afgesproken termijn advies over de haalbaarheid en de te volgen stappen. Hierna kunt u zelf verder of wij doen dat voor u.

OVERLEG

OVERLEG

Stap 2 - In de tweede fase van het traject proberen partijen er onderling uit te komen, door het uitwisselen van standpunten, doen van voorstellen of voorleggen van eisen. Onder stap 2 wordt in bestuursrechtelijke zaken het indienen van een bezwaarschrift gerekend.

PROCES

PROCES

Stap 3 - Soms is het niet mogelijk om er onderling uit te komen en moet de zaak worden voorgelegd aan een rechter of geschillencommissie. U beslist niet meer zelf over de zaak, maar een onafhankelijke instantie. In bestuursrechtelijke zaken wordt het indienen van (hoger) beroep onder fase 3 gerekend.

Onze expertise

Onze expertise

AB Legal is gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp en juridisch advies op het gebied van:
Werk & Studie - arbeidsrechtelijke conflicten en andere kwesties met betrekking tot inkomen en uitkeringen, ontslagprocedures. Ook ten aanzien van geschillen op het gebied van studie en scholing: als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuur van een school of andere kennisinstelling.
Bouwen & Wonen - conflicten over niet correct uitgevoerde werkzaamheden of niet betaalde facturen. Huurproblemen, recht van overpad, hoge bomen en alle andere juridische perikelen met betrekking tot uw woning en uw woongenot.
Koop & Verkoop - consumentenkoop, koop en verkoop van onroerend goed, verborgen gebreken, wanbetaling, niet nakoming, verzuim, kortom: alles wat er mis kan gaan bij koop en verkoop van roerende en onroerende zaken.
Bezwaar & Beroep - hieronder wordt verstaan de geschillen met overheidsorganen zoals gemeente, waterschap of school, doordat een besluit is genomen waar u door bent benadeeld en waartegen u bezwaar wilt maken.
Contracten & Algemene voorwaarden - voor elke ondernemer onmisbaar: sluitende contracten en degelijke algemene voorwaarden. AB Legal stelt ze vakkundig voor u op.

Tevreden clienten

Wat zeggen clienten over AB Legal?

Conflicten liever voorkomen?
Laat vandaag nog uw contracten en algemene voorwaarden opstellen of checken door AB Legal.